Címünk: 5600 Békéscsaba, József A. 2-4.

Egyesületünkről

A Békés Megyei Diáksport Egyesület a megye egyik legnagyobb ifjúsági civil szervezete, 1989 nyarán alakult.

Cél és feladatrendszere a 6-19 éves korosztály egészséges életmódra nevelése érdekében a rendszeres testedzés, sportolás megkedveltetése, a rendszeresen sportoló tanulók számának növelése, a versenysport utánpótlás bázisának szélesítése, a felmenő rendszerű diákolimpiai versenyrendszer szervezése és rendezése, a szabadidő hasznos eltöltéséhez játékos vetélkedők, sportprogramok szervezése.

Fő feladatunk a felmenő rendszerű diákolimpiai versenyrendszer szervezése, a szabadidő hasznos eltöltéséhez játékos vetélkedők, sportprogramok szervezése a testnevelés tanterv alapján. Az éves programtervezet (versenynaptár) 13 sportágban biztosít játékos versengési lehetőséget a 6-19 éves korosztály számára.

Céljunk, hogy a megyénkben működő valamennyi általános és középfokú oktatási intézményben tanuló diák számára lehetőséget biztosítsunk a szabadidő hasznos eltöltéséhez, hozzájáruljunk az ifjúság egészséges életmódra neveléséhez. Versenyrendszerünk figyelembe veszi a korosztályok életkori sajátosságait, területileg lefedi az egész megyét, törekszik az esélyegyenlőség megteremtésére. Minden sportágban körzeti versenyek szervezünk, melyben segítségünkre vannak a körzeti Diáksport Bizottságok.

Egyesületünk évente több sportágban Diákolimpia®országos elődöntőknek és döntőknek ad otthont. Büszkék vagyunk arra, hogy a Magyar Diáksport Szövetség már két alkalommal adományozta egyesületünk részére a "Tanév diákolimpiai rendezvénye" díjat (2015. Teremlabdarúgás - Békéscsaba és 2016. Kis iskolák sportversenye - Gyula).